Thema: Hij zal een man van vrede zijn

Het thema is Hij zal een man van vrede zijn
Schilderij ‘Peaceable Kingdom’ van Edward Hicks

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de kerststal in de Sint-Jan. Zondag 15 december, in aansluiting op het kerst­concert van de Schola Cantorum, vindt de officiële opening plaats.

Dit jaar is de kerststal opgebouwd rond het thema ‘Hij zal een man van vrede zijn’. Deze woorden zijn ontleend aan de profetie van Micha (5, 1-4a). Hij spreekt ons over Bethlehem als het kleinste onder Juda’s geslachten, maar uit dat kleine Bethlehem komt de Messias voort. Via de herdersvelden en de straatjes van de Bethlehem, die het decor vormen van de kerststal, bereiken wij de geboortegrot. Daar zien we ook een andere profetie over de geboorte van Gods Zoon in vervulling gaan. De profeet Jesaja (11, 1-10) beschrijft ons de volmaakte harmonie wanneer de Messias op aarde zal verschijnen: ‘De wolf huist bij het lam, de panter vlijt zich neer naast het geitje, kalf en leeuwenjong grazen tezamen.’ Dit visioen waarover Jesaja ons spreekt wordt door de vele dieren symbolisch tot leven gebracht.

Ook wij mogen ons, op weg naar Bethlehem scharen in de lange rij van herders en Wijzen om de Man van vrede een plaats te geven in ons eigen leven. Met Hem zal ook ons leven tot goede harmonie komen.